Zbraně pěchoty   Zbraně jízdy   Zbroje pěchoty   Zbroje jízdy   Dělostřelectvo

ZBROJE JÍZDY

V 1.polovině 16.století dosáhly klasické jezdecké zbroje největší dokonalosti. Pro německé země jsou typické tzv. "maxmiliánské zbroje" (toto pojmenování vzniklo až v 19.století) pokryté hustým kanelováním dodávajícím jednak zdobnost, ale především zvyšující pevnost bez přírůstku hmotnosti. Hojně se však dovážely zbroje z Itálie a Flander. Hlavními zbrojními centry byly Augsburg, Norimberk a Milán, kde působily dílny nejproslulejších mistrů, např. Kolomana Helmschmieda. Všechny pohyblivé součásti (ramena, lokty, krk …) jsou dokonale vyrobeny z tvarovaných plátů a kroužkové pletivo se užívá již jen výjimečně. Ke kompletní zbroji náleží obvykle uzavřená přilba typu "armet" se sklopným hledím nebo "sturmhaube" s krytím obličeje a štítkem. Rukavice jsou často prstové, pěstnice jsou nicméně taky dosti hojné. Hmotnost zbrojí se pohybuje mezi 20-30 kg, přilby váží 2-3 kg. Zbroje barvené, zdobené a zlacené jsou kusy určenými pro reprezentaci, nikoliv do pole.
Vrcholu také dosahují zbroje pro koně. Tvoří je především šafron, kryt hrudi, sedlo doplněné kovovými součástmi a čabraka z kůže nebo silné látky. Kompletní zbroj pak ještě doplňuje kryt šíje a krku a zbroj chránící hřbet a zadek koně.
Zbroj ale stále užívala i jízda polotěžká a lehká. V jejich výzbroji se ještě po nějakou dobu udržely šalíře, ale byly postupně nahrazovány novými přilbami typu "sturmhaube" nebo "burgonet". Také polotěžká jízda tu a tam používá zbroj pro koně - šafrony, kryty hrudi a také silné kožené řemeny pokryté kovovými šupinami chránící různá místa koně proti seku.

německá zbroj okolo r.1500   italská zbroj, okolo r.1550   1550   zbroj pro koně z r.1515, zbroj pro muže z r.1558  

1520   zbroj hraběte rýnského palatina Otto Heinricha, 1532-36   zbroj vévody Johanna Friedricha II. von Gotha, 1550  

horní polovina zbroje, váha 16,4 kg, 1515   vlámská zbroj pro koně 1500-10   část koňské zbroje, Norimberk, 16.stol.  

německý šafron, 1.čtvrtina 16.stol.   flanderský šafron, 1.polovina 16.stol.   německý šafron, 1.čtvrtina 16.stol., váha 2,21 kg   šafron, 1.pol.16.stol.   šafron, 1.pol.16.stol.   šafron, 1.pol.16.stol.   německé sedlo, 16.stol.   1.pol.16.stol.  

zbroj od Kolomana Helmschmieda, 1525, váha 26 kg   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   zbroj Phillipa I., lantkraběte von Hessen, 1534  

zbroj od Lorenze Helmschmieda pro Maxmiliána I., okolo 1500   zbroj z dílny Kolomana Helmschmieda pro Karla V., Augsburg, před r.1532, váha 21,6 kg   německá zbroj, okolo r.1515, váha 22,7 kg   zbroj knížete Nikolause IV., 1555   honosná holandská zbroj, 1560  

německá zbroj, 1480   zbroj arcivévody Maxmiliána I., 1480   milánská zbroj, 1487   zbroj Friedricha von Sachsen, 1510   zbroj od Kolomana Helmschmieda pro kurfiřta Otto Heinricha, Augsburg, 1516   1.pol.16.stol.  

1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.   1.pol.16.stol.  

11.pol.16.stol.   1550   okolo 1550   zbroj Alfonse II. von Este, vévody von Ferrara, 1550   zbroj hraběte von Teuffenbach, 1550  

*   *   *  

*   *  

*   *   *   *