Maxmilián I.    Karel V.    Georg von Frundsberg    Götz von Berlichingen   
Philipp von Hessen    Franz von Sickingen    Georg von Wartburg    Jakob von Landau    Urs Graf   

Jakob I. von Landau (také psáno von Landa) se narodil před rokem 1460 a zemřel 13.července 1519. Před rokem 1475 se oženil s Reitgardou von Riedheim (+ po r.1513), s níž měl dva syny Johanna Jakoba, Heinricha a dceru Amalii.
Podle listiny z 25.ledna 1477 byl zbaven manské přísahy a stal se svobodným pánem. Vlastnil několik zboží v oblasti Leuperzell. Byl věrným a spolehlivým služebníkem císaře Maxmiliána. V letech 1506 až 1510 zastával hodnost hejtmana císařského majestátu v horním Cilly. Tažení do Itálie v roce 1513 se zúčastnil coby locotenent pod Georgem von Frundsberg a měl velký podíl na německém vítězství u Creazzo nedaleko Paduy, kde porazili benátské vojsko. Téhož roku mu byl svěřen úřad zemského správce ve Švábsku.