Maxmilián I.    Karel V.    Georg von Frundsberg    Götz von Berlichingen   
Philipp von Hessen    Franz von Sickingen    Georg von Wartburg    Jakob von Landau    Urs Graf   

Karel V. Karel V., syn Filipa Sličného a Johanny Kastilské, a tedy vnuk císaře Maxmiliána, se narodil 24.února roku 1500 v Gentu. Jeho matka, dcera španělského krále Ferdinanda II. Aragonského a Isabely Kastilské (ano, to oni umožnili Kolumbovi cestu do Ameriky), byla jedinou dědičkou španělské říše zahrnující tehdy kromě Španělska také Nizozemí, Neapolsko, Sicílii, středomořské pobřeží Afriky a četná zámořská úzení v Americe a v Indočíně. Po smrti svého muže zešílela a proto to vše roku 1516 připadlo Karlovi V. Po otci zdědil území německá a severoitalská a 28.června 1519 byl zvolen císařem. V roce 1530 se pak jako poslední německý císař nechal v Boloni korunovat papežem. Jeho bratr Ferdinand se díky dalšímu výhodnému dynastickému sňatku stal po smrti Ludvíka Jagelonského u Moháče v roce 1526 uherským a českým králem. V roce 1531 se stal římským králem a bratrovým zástupcem na císařském stolci.
Tento habsburský úspěch měl za následek nepřátelství francouzského krále Františka I., který si rovněž činil nárok na císařský titul a toužil také být prvním rytířem Evropy. I papež se zalekl jeho moci. I Karel V. vnímal tento titul jako povinnost být prvním mezi vládci Evropy, obhájcem pravé víry a obráncem křesťanské Evropy proti tureckému nebezpečí. Výsledkem byla dlouhá série válek. Proti francouzskému králi Františku I. vedl čtyři války o dědictví burgundské a o severní Itálii: 1521-26, 1526-29, 1534-36 a 1542-44. S protestantskými knížaty vedl v letech 1546-47 válku šmalkaldskou, bratrovi pomáhal ve válkách s Turky v letech 1529-32 i později.
Zahraniční války odváděly síly a pozornost Karla V. od dění v Německu a proto zde mohlo rozšířit protestantské učení a říšské stavy si vymohly zavedení reformace na svých územích. I ve válkách proti Turkům nedosáhl žádných významných úspěchů, byť uhájil Vídeň a načas zbrzdil jejich postup. V těchto svých cílech tedy Karel neuspěl.
V roce 1556 se vzdal trůnu a svou říši rozdělil - císařskou korunu a s ním i rakouské země získal bratr Ferdinand I., syn Filip II. pak Španělsko a Nizozemí. Byl to konec snu o habsburské světové říši. Karel V. zemřel 21.září 1558 v klášteře San Jerónimo de Yuste nedaleko Madridu. Jeho ostatky pak byly v roce 1572 převezeny a dodnes spočívají pohřbeny v hlavním městě.

Říše Habsburků na počátku 16.století
habsburská říše za Karla V.