Maxmilián I.    Karel V.    Georg von Frundsberg    Götz von Berlichingen   
Philipp von Hessen    Franz von Sickingen    Georg von Wartburg    Jakob von Landau    Urs Graf   

Urs Graf se narodil v roce 1485 ve švýcarském Solothurnu v rodině zlatníka. Jak bývalo zvykem, otec jej zasvětil do základu řemesla, ale na učení jej poslal k známému zlatníkovi do Curychu, kde se vyučil zlatníkem a rytcem. Samostatně se však začal živit jako pomocník malíře na sklo. Záhy se však projevil jeho výtvarný talent a dostavily se první velké zakázky na výzdobu knih. V roce 1503 vyzdobil dřevoryty Ringmannsche Passion a v roce 1507 na objednávku Petermanna Etterlinse vyzdobil Eidgenössische Chronik. Z vydělaných peněz si zařídil vlastní zlatnickou dílnu. Roku 1509 zakoupil v Basileji dům a dílnu. Provozuje zde nejen zlatnictví, ale také knihtisk, rytectví a malování na sklo. Roku 1511 se oženil s dcerou basilejského koželuha, čímž získal měšťanské právo. Následujícího roku vstupuje do zlatnického cechu.
Urs Graf se jako mnoho tehdejších měšťanů zúčastnil několika válečných tažení. Poprvé v roce 1510, kdy v oddíle svého rodného města Solothurn táhl na Como. Podruhé a potřetí plnil svou vojenskou povinnost vůči městu Basileji a účastnil se tažení do Milánska v roce 1512 a následujícího roku na Dijon. V roce 1515 bojoval u Marignana, kde Švýcaři utrpěli zničující porážku. Graf z bitvy vyvázl bez zranění. Znovu se do Lombardie vrací v roce 1521, tentokrát však jako žoldnéř v cizích službách, což mu po návratu způsobí nemalé problémy s justicí. Ty měl ostatně díky svému temperamentu už několikrát. Byl opakovaně vězněn za bití své ženy, šizení cechu, ublížení na zdraví, cizoložství a nemravné chování. Roku 1518 byl v souvislosti s pokusem o vraždu donucen opustit město. Později mu bylo odpuštěno a povoleno vrátit se. Až do své smrti v roce 1528 pak pracoval jako rytec raznic.

švýcarští pištci, 1523 vracející se landsknecht, 1519 švýcarský praporečník, 1516

švýcarský praporečník, 1516 dva válečníci s nevěstkou, 1524 porada Švýcarů, 1523 verbování, 1521 hrůzy války, 1521