Wiz zogen in das Feld    Unser liebe Fraue   

 

Unser liebe Fraue vom kalten Bronnen

Unser liebe Fraue vom kalten Bronnen,
bescher´uns armen Landsknechten ein´warme Sonnen !
Daß wir nit erfrieren, geh´n in des Wirtes Haus,
wir mit ein vollem Säkkel, //: mit leerem wieder aus. ://

Unser liebe Fraue vom kalten Bronnen,
bescher´uns armen Landsknechten ein´warme Sonnen !
Daß wir nit erfrieren ziehn wir dem Bauersmann,
das wullen Wams vom Leibe //: und tun´s uns selber an. ://

Unser liebe Fraue vom kalten Bronnen,
bescher´uns armen Landsknechten ein´warme Sonnen !
Daß wir endlich finden von aller Arbeit Ruh,
der Teufel hol das Saufen, //: das Raufen auch dazu ! ://

Naše milá paní ze studeného pramene

Naše milá paní ze studeného pramene,
dopřej nám ubohým landsknechtům teplé slunce,
že v hospodě snad nezmrznem,
my s plným měšcem, který opět vyprázdníme.

Naše milá paní ze studeného pramene,
dopřej nám ubohým landsknechtům teplé slunce,
abychom nezmrzli vypravíme se k sedlákovi
který svlékne z těla kabátec a sám nám jej obleče.

Naše milá paní ze studeného pramene,
dopřej nám ubohým landsknechtům teplé slunce,
abychom konečně nalezli oddech od vší práce,
ďábel přinese chlast, k tomu taky rvačky !