Dobová jména    Boj dlouhým kopím    Povely a bitevní pořádek

Boj dlouhým kopím

Z konce 15. a z první poloviny 16.století se bohužel nezachoval žádný popis, natož manuál, jak probíhal výcvik boje s dlouhým kopím. Prvním materiálem, o nějž se můžeme opřít, je až kniha Joachima Meyera z roku 1570. Neukazuje však boj bitevní, nýbrž spíše duelový. Přesto lze základy boje s dlouhým kopím rekonstruovat.
Pozn. Němci v 15. a 1. polovině 16.století ještě neznali slovo "píka" a používali výhradně označení "dlouhé kopí" (der Langenspieß), případně jen "kopí" (der Spieß). Držíme se toho i my.

Kapitola I. - Držení kopí
Švýcaři neměli jednotný styl držení kopí - někteří ji drželi v úrovni ramene, jiní u pasu a další preferovali držení ve výši hlavy. Obecně však drželi kopí zhruba v polovině ratiště. Landsknechti naopak drželi kopí na konci a to jednotně ve výši pasu.

Při zahájení boje dlouhým kopím je vpředu levá noha a pravá ruka drží konec kopí.

Horní pozice (Oberhüt)
Levá noha je vpředu, kopí je drženo ve výši ramene a hrot míří přímo vpřed.

Střední pozice neboli přímé vykrytí (Mittelhüt oder gerade Versatzung)
Levá noha je vpředu, konec kopí je u pravého boku a hrot míří soupeři do obličeje.

Polní pozice (Feldhůt)
Jako střední pozice, ale zadní hrot jde víc dozadu, protože to umožňuje bezpečnější vedení kopí k protivníkovi.

Postranní pozice (Nebenhüt)
Levá noha je vpředu, konec kopí je u pravého boku a hrot míří kupředu šikmo k zemi. Pak trhni levou rukou a přesuň hrot vpravo nebo vlevo, pravá ruka zůstává u boku. Přesun z prava doleva nebo obráceně se nazývá "změna" (Wechsel).

Dolní pozice (Underhüt)
Levá noha je vpředu, levá ruka držící kopí je u levého kolena a hrot míří soupeři do obličeje.

Dusící pozice (Dempffhüt)
Levá noha je vpředu, konec kopí je na pravém stehně, levá ruka je daleko vpředu a hrot míří vzhůru do strany. Takto můžeš kopí svého soupeře držet ve vazbě a vytlačit je stranou.

Kryty Kryty dlouhým kopím se provádějí buď úderem na soupeřovo kopí nebo jako vazba s tlakem do strany. Takto jsou například prováděny pozice Nebenhüt a Dempffhüt. Jsi-li v pozici Underhüt a soupeř na tebe bodá, tak udeř do jeho kopía zároveň vykroč na opačnou stranu. Ihned poté odbodni.

Nouzový kryt
Uděláš-li chybu a dostaneš se do časové tísně, můžeš se vykrýt tak, že přední nohou prudce překročíš vzad a trhneš koncem svého kopí vzhůru nad hlavu a vpravo. Tím odrazíš soupeřův bod a ihned učiň ještě jeden krok zpět, pravou rukou si přitáhni své kopí a uchop je opět i levou rukou.
V bitevní vřavě však nebývá prostor na popsané úhyby nohama a po krytu by následovalo uchopení soupeřova kopí levou rukou, upuštění vlastního kopí a tasení poboční zbraně.

Pravidlo
Boj by měl probíhat za neustálých změn pozice kopí. Po bodu z Underhütu by mělo následovat stažení do Oberhütu apod. Příklad: Bodáš švihem z Underhütu, soupeř bod odrazí a odbodává. Stáhni se do Oberhütu, trhni pravou rukou ještě výše nad hlavu, čímž skloníš své kopí a odraž jeho bod stranou a sám neprodleně odbodni.