Bludy o landsknechtech    Literatura   

V ordonanci hessenského Landwehru z konce 16.století nalezneme tyto zajímavé pokyny pro rozřazování najatých mužů ke zbraním:
16-20 let - arkebuza
20-25 let - mušketa
25-32 let - píka
32-45 let - halapartna
z halapartníků, jakožto z mužů zkušených a rozumných, se také měli vybírat poddůstojníci

Tamtéž také nacházíme pojmenování jednotlivých oddílů podle barev: das braune Regiment, das rote Regiment, das grüne Regiment, das blaue Regiment.

V roce 1512 postavily Drážďany oddíl 170 ozbrojených měšťanů - jmenovitě 94 střelců, 60 halapartníků a 2 kopiníky.

Podle údajů z let 1507 až 1514 stavěl Bamberg 135 ozbrojených měšťanů - 57 vyzbrojených dlouhým kopím, 47 halapartnou a 31 arkebuzou. Z těchto tří oddílů bylo vybráno 34 nejzkušenějších mužů do první linie - 18 kopiníků, 8 halapartníků a 8 střelců.

Meran vyslal počátkem března 1552 78 mužů s touto výzbrojí: 17 dlouhých kopí, 7 halaparten, 18 Haggen, 16 zbrojí, 1 Ringhaggen, 1 dvouruční meč.