Houfy v obrazech    Mužstvo    Ženstvo    Video    Zvířetice 2004    Pravda 2005    Pravda 2005_2

Zbrojné houfy - sdru�ení pro o�ivenou historii

Jsme společnost zabývající se civilním a vojenském �ivotem landsknechtů, ale někteří na�i členové se věnují té� starým Slovanům, Husitům apod. Vznikli jsme z touhy skupin historického �ermu Beroun�tí mě��ané, Kočičí jezdci, Spolek sv. Simeona a �áků pra�ské �ermířské �koly Borka Belfína provozovat tzv. "o�ivenou historii", tedy dosáhnout co největ�í věrnosti kostýmů, zbraní, řemeslných nástrojů a vojenských i civilních dovedností tak, aby to obohatilo diváky na�ich společných akcí, ale i nás při hře na historii. V současné době posílili na�e řady kamarádi ze skupin Adorea a batalion sv.Martina. Vět�ina z nás spolupracovala a účinkovala na velkolepých bitevních a dobývacích scénách ka�doročně pořádaných Berounskými mě��any na hradě Rabí.
Minulý rok jsme realizovali projekt výstavby bastionové pevnosti z počátku 16. století na Červeném Újezdě nedaleko Prahy. Na podzim se pak podařilo konečně zorganizovat striktně "living history" víkendový tábor landsknechtů s výukou boje s píkami ve formacích, vč. bitevního nasazení dvouručních mečů, halaparten apod.
V současné době se na 25.-26.února připravuje landsknechtská bitva s důkladným předchozím výcvikem a nácvikem. Budou koně, hodně palných zbraní, pyrotechnika - secvičíme si formace, útoky ve formacích, palbu do nich, boj proti jízdě, dobývání opevnění a dal�í disciplíny ka�dé alespoň trochu vydařené renesanční bitvy. Bude to velkolepé a jinde to neza�ijete.
Na�e akce nejsou uzavřené, naopak - stále rádi přijmeme nové členy, zejména ty, kteří se pro zá�itek nerozpakují obětovat čas, úsilí i peníze. Jste zváni - viz. odkaz "Kde a kdy".